Neurogen överaktiv detrusor: Användning av 2 st 100 Allerganenheter flaskor

Spädningsinstruktioner för 2 st injektionsflaskor med 100 Allerganenheter vid behandling av neurogen överaktiv detrusor (NDO)

 • 1

  Tillsätt 6 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) i var och en av injektionsflaskorna och blanda försiktigt. Skaka inte!

  Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

 • 2

  Dra upp 4 mL från varje injektionsflaska i var och en av två stycken 10 mL-sprutor.

 • 3

  Dra upp resterande 2 mL från varje injektionsflaska i en tredje 10 mL-spruta.

 • 4

  Slutför beredningen genom att tillsätta 6 mL 0,9 % natriumkloridlösning* i var och en av de tre 10 mL-sprutorna och blanda försiktigt.

 • De tre 10 mL-sprutorna innehåller nu totalt 200 Allerganenheter färdigberedd Botox®. Använd sprutorna omedelbart efter beredning. Kassera eventuell oanvänd saltlösning.

  Rekommenderad dos vid behandling av neurogen överaktiv detrusor är 200 Allerganenheter Botox® som 1 ml (~6,7 Allerganenheter) injektioner på 30 olika ställen i detrusorn (se injektionsparadigm)

 • Dra upp i en separat spruta, ytterligare 1 mL 0,9 % natriumkloridlösning* för genomsköljning efter sista injektionen

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)