BOTOX®
Spädnings­instruktioner

Neurogen överaktiv detrusor: Användning av 1 st 200 Allerganenheter flaska

Spädningsinstruktioner för 1 st injektionsflaska med 200 Allerganenheter vid behandling av neurogen överaktiv detrusor (NDO)

 • 1

  Tillsätt 6 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) och blanda försiktigt. Skaka inte!

  Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

 • 2

  Dra upp 2 mL från injektionsflaskan i var och en av de tre 10 mL-sprutorna.

 • 3

  Slutför beredningen genom att tillsätta 8 mL 0,9 % natriumkloridlösning* i var och en av de tre 10 mL-sprutorna och blanda försiktigt.

 • De tre 10 ml-sprutorna innehåller nu totalt 200 Allerganenheter färdigberedd Botox®.
  Använd sprutorna omedelbart efter beredning. Kassera eventuell oanvänd saltlösning.

  Rekommenderad dos vid behandling av neurogen överaktiv detrusor är 200 Allerganenheter Botox® som 1 ml (~6,7 Allerganenheter) injektioner på 30 olika ställen i detrusorn (se injektionsparadigm)

 • Dra upp i en separat spruta, ytterligare 1 mL 0,9 % natriumkloridlösning* för genomsköljning efter sista injektionen

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »