BOTOX®: Statistiskt signifikanta och kvarstående förbättringar hos NDO patienter[SmPC, KEN13]

minskning av inkontinensepisoder
vecka 6
(-21.3 vs baslinje 32.4/dag)
(BOTOX®: n=227)[SmPC]

förbättringar av I-QOL
vecka 6 från baslinje
(BOTOX®: n=227)[SmPC]
(61.26 vs baslinje 35.37)

av NDO patienterna var
helt torra vecka 6
(BOTOX®: n=227)[SmPC]