BOTOX® VID Neurogen Överaktiv Detrusor

BOTOX®: Statistiskt signifikanta och kvarstående förbättringar hos NDO patienter[SmPC, KEN13]

ndo-slide-065_1

minskning av inkontinensepisoder
vecka 6
(-21.3 vs baslinje 32.4/dag)
(BOTOX®: n=227)[SmPC]

ndo-slide-065_1

förbättringar av I-QOL
vecka 6 från baslinje
(BOTOX®: n=227)[SmPC]
(61.26 vs baslinje 35.37)

ndo-slide-065_1

av NDO patienterna var
helt torra vecka 6
(BOTOX®: n=227)[SmPC]

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »