BOTOX® har indikationen urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Behandling med BOTOX® ger kvarstående förbättringar hos NDO patienter med minskning av inkontinensepisoder och förbättringar av I-QOL.

FÖR REFERENSER, SE UNDER RESPEKTIVE RUBRIK NEDAN

OM BOTOX® VID Neurogen Överaktiv Detrusor

Klinisk dokumentation

BOTOX®: Statistiskt signifikanta och kvarstående förbättringar hos NDO patienter

Läs mer

Verkningsmekanism

Se filmen Verkningsmekanismen för BOTOX® vid behandling av neurogen överaktiv blåsa