Kronisk migrän: Användning av 2 st 100 Allerganenheter flaska

Spädningsinstruktioner för beredning av 4 st injektionssprutor med 50 Allerganenheter

 • 1

  Dra upp 2 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel  (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) i vardera 2 st 3 mL sprutor.

 • 2

  Tillsätt natriumkloridlösningen* i 45 graders vinkel till injektions- flaskorna. Lämna nålen i flaskorna.

  Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

 • 3

  Rotera försiktigt flaskan. Skaka inte!

 • 4

  Anslut en 1 mL spruta med 0,1 mL graderingar till nålen i vardera flaska. Dra upp 1 mL av den beredda BOTOX-lösningen i respektive spruta. Lossa de två sprutorna och anslut 30-gauge injektionsnålar. Upprepa proceduren med de 2 övriga 1 mL injektionssprutorna.

 • När proceduren är klar ska du ha framför dig: 4 st 1 mL sprutor, varje spruta fylld med 1 mL 50 enheter BOTOX® och på varje spruta är det påsatt en 30-gague kanyl. (1 tum nålar kan användas för tjockare halsmuskel) Färdigspädd injektionslösning: 0,1 mL = 5 Allerganenheter

 • Av säkerhetsskäl bör den beredda BOTOX® lösningen användas omedelbart. Om det inte är möjligt att använda den beredda BOTOX® lösningen omedelbart, bör den förvaras i kylskåp vid en temperatur av 2-8° C och användas inom 24 timmar. Efter denna tid måste använda eller oanvända flaskor kasseras.

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)