Kronisk migrän: Användning av 1 st 200 Allerganenheter flaska

Spädningsinstruktioner för beredning av 4 st injektionssprutor med 50 Allerganenheter

 • 1

  Dra upp 4 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) i en 5 mL spruta.

 • 2

  Tillsätt natriumkloridlösningen* i 45 graders vinkel till injektionsflaskan. Lämna nålen i flaskan.

  Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

 • 3

  Rotera försiktigt flaskan. Skaka inte!

 • 4

  Anslut en 1 mL spruta med 0,1 mL graderingar till nålen i flaskan och dra upp 1 mL av den beredda BOTOX-lösningen. Lossa sprutan och anslut en 30-gauge injektionsnål. Upprepa proceduren med de 3 övriga 1 mL injektionssprutorna

 • När proceduren är klar ska du ha framför dig: 4 st 1 mL sprutor, varje spruta fylld med 1 mL 50 enheter BOTOX® och på varje spruta är det påsatt en 30-gague kanyl. (1 tum nålar kan användas för tjockare halsmuskel) Färdigspädd injektionslösning: 0,1 mL = 5 Allerganenheter

 • Av säkerhetsskäl bör den beredda BOTOX® lösningen användas omedelbart. Om det inte är möjligt att använda den beredda BOTOX® lösningen omedelbart, bör den förvaras i kylskåp vid en temperatur av 2-8° C och användas inom 24 timmar. Efter denna tid måste använda eller oanvända flaskor kasseras.

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)