Tiden har betydelse. Vid kronisk migrän lider hela familjen[BUS10, BUS16, BUS16a]

PATIENTER

  • Lider ofta av depression och kronisk smärtsjukdom[BUS10]

  • 20% (n=655) har sådana besvär att de inte kan arbeta.[BUS10]

PARFÖRHÅLLANDE

  • Missar ofta, får avbryta eller anpassa sitt deltagande i sociala situationer[BUS16]

  • Relationsproblem till följd av den ena partens kroniska migrän[BUS16]

TONÅRSBARN OCH UNGA VUXNA

  • Upplever ett minskat stöd från föräldrarna*
    [BUS16,BUS16a]

  • Skolarbetet och det sociala livet är negativt påverkat, upplever att de får ta mer ansvar hemma*[BUS16,BUS16a]

*vs. tonårsbarn (unga vuxna) till patienter med episodisk migrän


Läs mer om CaMEO study här!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig