Hur många patienter med kronisk migrän tror du får adekvat behandling?

I en studie med 1,254 patienter med kroniska migränsymtom:*[DOD16]

Endast 4,5% fick adekvat
behandling för sin kroniska migrän[DOD16]

*Kronisk migrän och tecken på huvudvärksrelaterade funktionshinder (Migraine Disability and Assesment Scale (MIDAS) score ? 2)


Läs mer om CaMEO study här!

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer