Diagnoskriterier
- kronisk migrän

  • Patienten ska ha haft 15 eller fler huvudvärksdagar per månad de senaste 3 månaderna …
  • … varav minst 8 huvudvärksdagar per månad av migränkaraktär.