BOTOX® VID Kronisk migrän

BOTOX® PREEMPT paradigm: det enda läkemedlet som är godkänt för behandling av kronisk migrän[BLU10, DOD10, AUR11, LIP16, SIL15]

Statistiskt signifikant färre huvudvärksepisoder vs. placebo(p<0.001)[AUR11]

Förändring från baslinjen av genomsnittlig frekvens huvudvärk vecka 24: BOTOX® -8.4 dagar vs. placebo -6.6 dagar

Statistiskt signifikant färre dagar med måttlig eller svår huvudvärk vs. placebo(p<0.001)[AUR11, AUR16]

Förändring från baslinjen av genomsnittlig frekvens av måttliga/svåra huvudvärksdagar vecka 24: BOTOX® -7.7 vs. placebo -5.8

3+ behandlingscykler kan behövas för att utvärdera det kliniska resultatet[SIL15]

Klinisk dokumentation

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »