Injektionsparadigm
Kronisk migrän

PREEMPT paradigmet riktar in sig på 7 muskelområden

31 injektionsställen FSFD (”fixed-site, fixed dose”), minimum 155 enheter, öka upp till 195 enheter med maximalt 8 extra injektionsställen FTP (Follow The Pain)[BLU10]

A KORRUGATOR

10 enheter
(2 injektionsställen)
Injektion: ytliga, 90°

B PROCERUS

5 enheter
(1 injektionsställe)
Injektion: ytliga, 90°

C FRONTALIS

20 enheter
(4 injektionsställen)
Injektion: ytliga

D Temporalis

40 enheter
(8 injektionsställen)
Injektion: ytliga, 45°,
vinklade uppåt

Temporalis*

Upp till ytterligare 10 enheter
(2 injektionsställen)
Injektion: ytliga, 45°,
vinklade uppåt

E OCCIPITALIS

30 enheter
(6 injektionsställen)
Injektion: ytliga, 45°,
vinklade uppåt

G Trapezius

FSFD: 30 enheter
(6 injektionsställen)
Injektion: ytligt

OCCIPITALIS

Upp till ytterligare 10 enheter
(2 injektionsställen)
Injektion: ytliga, 45°,
vinklade uppåt

Trapezius

Upp till ytterligare 20 enheter
(4 injektionsställen)
Injektion: ytligt

F Nackens paraspinala muskler

20 enheter
(4 injektionsställen)
Injektion: ytliga, 45°,
nära facia

*Follow The Pain

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »