Injektionsparadigm
Kronisk migrän

BOTOX® PREEMPT injektionsparadigm vid behandling av kronisk migrän

Rekommenderad dos: 155 enheter* till 195 enheter administrerat intramuskulärt i form av injektioner om 0,1 mL (5 enheter) i 31 eller upp till 39 injektionsställen.

Här presenteras en översikt av injektionsställen vid kronisk migrän.

Dosering av BOTOX® per muskel vid kronisk migrän

a 1 i.m. injektionsställe = 0,1 mL = 5 enheter BOTOX®
b Dosen distribueras bilateralt
* Enheter är lika med Allerganenheter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »