BOTOX® PREEMPT injektionsparadigm vid behandling av kronisk migrän

Rekommenderad dos: 155 enheter* till 195 enheter administrerat intramuskulärt i form av injektioner om 0,1 mL (5 enheter) i 31 eller upp till 39 injektionsställen.

Här presenteras en översikt av injektionsställen vid kronisk migrän.

Dosering av BOTOX® per muskel vid kronisk migrän

a 1 i.m. injektionsställe = 0,1 mL = 5 enheter BOTOX®
b Dosen distribueras bilateralt
* Enheter är lika med Allerganenheter