Kronisk migrän är ett väldefinierat tillstånd. Detta till trots får långt ifrån alla patienter hjälp. I en studie med 1,254 patienter med kroniska migränsymtom fick endast 4,5% adekvat behandling för sin kroniska migrän. Patienter med kronisk migrän lider ofta av depression och kronisk smärtsjukdom och ca 20% har sådana besvär att de inte kan arbeta. BOTOX® är det enda läkemedlet som är godkänt för behandling av kronisk migrän. Behandling med BOTOX® ger färre huvudvärksepisoder vs. placebo och färre dagar med måttlig eller svår huvudvärk vs. placebo hos patienter med kronisk migrän.

För referenser se under respektive rubrik nedan

OM BOTOX® VID Kronisk migrän

Klinisk dokumentation

BOTOX® PREEMPT paradigm: det enda läkemedlet som är godkänt för behandling av kronisk migrän

LÄS MER >

OM Kronisk migrän

Om kronisk migrän

Kronisk migrän är ett väldefinierat tillstånd

LÄS MER >

Om kronisk migrän

Hur många patienter med kronisk migrän tror du får adekvat behandling?

LÄS MER >

Om kronisk migrän

Tiden har betydelse. Vid kronisk migrän lider hela familjen

LÄS MER >

Verkningsmekanism

Se filmen
Så här förklaras verkningsmekanismen för BOTOX® vid behandling av kronisk migrän

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »