Kronisk migrän är ett väldefinierat tillstånd. Detta till trots får långt ifrån alla patienter hjälp. I en studie med 1,254 patienter med kroniska migränsymtom fick endast 4,5% adekvat behandling för sin kroniska migrän. Patienter med kronisk migrän lider ofta av depression och kronisk smärtsjukdom och ca 20% har sådana besvär att de inte kan arbeta. BOTOX® är det enda läkemedlet som är godkänt för behandling av kronisk migrän. Behandling med BOTOX® ger färre huvudvärksepisoder vs. placebo och färre dagar med måttlig eller svår huvudvärk vs. placebo hos patienter med kronisk migrän.

FÖR REFERENSER, SE UNDER RESPEKTIVE RUBRIK NEDAN

OM BOTOX® VID Kronisk migrän

Klinisk dokumentation

BOTOX® PREEMPT paradigm: det enda läkemedlet som är specifikt godkänt för behandling av kronisk migrän

Läs mer

OM Kronisk migrän

Om kronisk migrän

Kronisk migrän är ett väldefinierat tillstånd

Läs mer

Om kronisk migrän

Hur många patienter med kronisk migrän tror du får adekvat behandling?

Läs mer

Om kronisk migrän

Tiden har betydelse. Vid kronisk migrän lider hela familjen

Läs mer

Verkningsmekanism

Se filmen Så här förklaras verkningsmekanismen för BOTOX® vid behandling av kronisk migrän