BOTOX® VID Juvenil Cerebral Pares

BOTOX®: Bestående förbättringar i gångmönster och fotledsposition över 2 år[KOM]

Bestående behandlingsresultat på ”Physicans´Rating Scale” (PRS) med upprepade behandlingar över 2 år hos patienter med JCP[KOM]

jcp-slide-097

Adapterad från Koman et al 2001. 207 patienter ingick i studien. 155 patienter fullföljde minst ett års behandling. 42 patienter fullföljde 2 års behandling eller längre.

Responders: Patienter med ≥ 2 poängs förbättring på PRS Composite score.

PRS Composite Score: funktion av förändring i dynamiskt gångmönster.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »