BOTOX®: Bestående förbättringar i gångmönster och fotledsposition över 2 år[KOM]

Bestående behandlingsresultat på ”Physicans´Rating Scale” (PRS) med upprepade behandlingar över 2 år hos patienter med JCP[KOM]

Adapterad från Koman et al 2001. 207 patienter ingick i studien. 155 patienter fullföljde minst ett års behandling. 42 patienter fullföljde 2 års behandling eller längre.

Responders: Patienter med ≥ 2 poängs förbättring på PRS Composite score.

PRS Composite Score: funktion av förändring i dynamiskt gångmönster.