Botox® indikation:
Juvenil cerebral pares

BOTOX® (botulinumtoxin typ A) är indicerat för behandling av fokal spasticitet i samband med dynamisk spetsfot orsakad av spasticitet, hos ambulanta patienter (över 2 års ålder) med juvenil cerebral pares.