Juvenil Cerebral Pares

Tiden har betydelse

Spetsfot kan ha en betydande inverkan på ett barns vardagsliv med smärta, knä- och fotledsproblem, permanenta missbildningar på fötterna, avvikande gångmönster och nedsatt balans. BOTOX® har indikationen fokal spasticitet i samband med dynamisk spetsfot orsakad av spasticitet, hos ambulanta patienter (över 2 års ålder) med juvenil cerebral pares. BOTOX® ger bestående förbättringar i gångmönster och fotledsposition över 2 år vid upprepad behandling.

För referenser se under respektive rubrik nedan

OM BOTOX® VID Juvenil Cerebral Pares

Klinisk dokumentation

BOTOX®: Bestående förbättringar i gångmönster och fotledsposition över 2 år

LÄS MER >

OM Juvenil Cerebral Pares

Om Juvenil Cerebral Pares

Spetsfot kan ha en betydande inverkan på ett barns vardagsliv

LÄS MER >

Verkningsmekanism

Se filmen
Så här förklaras verkningsmekanismen för BOTOX® vid behandling av juvenil cerebral pares

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »