Spetsfot kan ha en betydande inverkan på ett barns vardagsliv med smärta, knä- och fotledsproblem, permanenta missbildningar på fötterna, avvikande gångmönster och nedsatt balans. BOTOX® har indikationen fokal spasticitet i samband med dynamisk spetsfot orsakad av spasticitet, hos ambulanta patienter (över 2 års ålder) med juvenil cerebral pares. BOTOX® ger bestående förbättringar i gångmönster och fotledsposition över 2 år vid upprepad behandling.

FÖR REFERENSER, SE UNDER RESPEKTIVE RUBRIK NEDAN

OM BOTOX® VID Juvenil Cerebral Pares

Klinisk dokumentation

BOTOX®: Bestående förbättringar i gångmönster och fotledsposition över 2 år

Läs mer

OM Juvenil Cerebral Pares

Om Juvenil Cerebral Pares

Spetsfot kan ha en betydande inverkan på ett barns vardagsliv

Läs mer

Verkningsmekanism

Se filmen Så här förklaras verkningsmekanismen för BOTOX® vid behandling av juvenil cerebral pares