BOTOX®
Spädnings­instruktioner

Överaktiv blåsa: Användning av 1 st 100 Allerganenheter flaska

Spädningsinstruktioner för 1 st injektionsflaska med 100 Allerganenheter vid behandling av överaktiv blåsa (ÖAB)

 • 1

  Tillsätt 10 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) och blanda försiktigt. Skaka inte!

  Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

 • 2

  Dra upp 10 mL från injektionsflaskan i en 10 mL-spruta.

 • Denna 10 mL-spruta innehåller nu totalt 100 Allerganenheter färdigberedd Botox®. Använd sprutan omedelbart efter beredning. Kassera eventuell oanvänd saltlösning.

  Rekommenderad dos vid behandling av överaktiv blåsa är 100 Allerganenheter Botox® som 0,5 mL (5 Allerganenheter) injektioner på 20 olika ställen i detrusorn (se injektionsparadigm)

 • Dra upp i en separat spruta, ytterligare 1 mL 0,9 % natriumkloridlösning* för genomsköljning efter sista injektionen.

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »