Överaktiv blåsa: Användning av 1 st 100 Allerganenheter flaska

Spädningsinstruktioner för 1 st injektionsflaska med 100 Allerganenheter vid behandling av överaktiv blåsa (ÖAB)

  • 1

    Tillsätt 10 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) och blanda försiktigt. Skaka inte!

    Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

  • 2

    Dra upp 10 mL från injektionsflaskan i en 10 mL-spruta.

  • Denna 10 mL-spruta innehåller nu totalt 100 Allerganenheter färdigberedd Botox®. Använd sprutan omedelbart efter beredning. Kassera eventuell oanvänd saltlösning.

    Rekommenderad dos vid behandling av överaktiv blåsa är 100 Allerganenheter Botox® som 0,5 mL (5 Allerganenheter) injektioner på 20 olika ställen i detrusorn (se injektionsparadigm)

  • Dra upp i en separat spruta, ytterligare 1 mL 0,9 % natriumkloridlösning* för genomsköljning efter sista injektionen.

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)