BOTOX® VID Idiopatisk Överaktiv Blåsa

BOTOX®: Statistiskt signifikanta och kvarstående förbättringar hos patienter med ÖAB[SmPC, NIT14P]

oab-slide-046_1

minskning av inkontinensepisoder
vecka 12.
(-2.8 vs baslinje 5.49/dag)
(BOTOX®: n=557)[SmPC]

oab-slide-046_2

minskning av trängningar vecka 12
(-3.30 vs baslinje 8.82/dag)
(BOTOX®: n=557)[SmPC]

oab-slide-046_3

av ÖAB patienterna var
helt torra vecka 12
(BOTOX®: n=557)[SmPC]

MINSKA SYMTOMBÖRDAN HOS DINA ÖAB PATIENTER

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »