BOTOX®: Statistiskt signifikanta och kvarstående förbättringar hos patienter med ÖAB[SmPC, NIT14P]

minskning av inkontinensepisoder
vecka 12.
(-2.8 vs baslinje 5.49/dag)
(BOTOX®: n=557)[SmPC]

minskning av trängningar vecka 12
(-3.30 vs baslinje 8.82/dag)
(BOTOX®: n=557)[SmPC]

av ÖAB patienterna var
helt torra vecka 12
(BOTOX®: n=557)[SmPC]

MINSKA SYMTOMBÖRDAN HOS DINA ÖAB PATIENTER