Symtomen vid idiopatisk överaktiv blåsa (ÖAB) kan orsaka allvarliga sociala handikapp. Trängningar och urinkontinens påverkar alla aspekter av livet. Många ÖAB patienter avbryter den orala behandlingen med ACH läkemedel inom ett år.[wag12, DSO08] BOTOX® har indikationen idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Behandling med BOTOX® ger statistiskt signifikanta och kvarstående förbättringar (inkontinensepisoder, trängningar och täta blåstömningar) hos patienter med ÖAB.

FÖR REFERENSER, SE UNDER RESPEKTIVE RUBRIK NEDAN

OM BOTOX® VID Idiopatisk Överaktiv Blåsa

Klinisk dokumentation

BOTOX®: Statistiskt signifikanta och kvarstående förbättringar hos patienter med ÖAB

Läs mer

OM Idiopatisk Överaktiv Blåsa

Om Idiopatisk Överaktiv Blåsa

ÖAB symtom kan orsaka allvarliga sociala handikapp

Läs mer

Om Idiopatisk Överaktiv Blåsa

Många ÖAB patienter avbryter den orala behandlingen

Läs mer

Video - Verkningsmekansim - OAB

Verkningsmekanismen för BOTOX® vid behandling av idiopatisk överaktiv blåsa