Symtomen vid idiopatisk överaktiv blåsa (ÖAB) kan orsaka allvarliga sociala handikapp. Trängningar och urinkontinens påverkar alla aspekter av livet. Många ÖAB patienter avbryter den orala behandlingen med ACH läkemedel inom ett år[wag12, DSO08]. BOTOX® har indikationen idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Behandling med BOTOX® ger statistiskt signifikanta och kvarstående förbättringar (inkontinensepisoder, trängningar och täta blåstömningar) hos patienter med ÖAB.

För referenser se under respektive rubrik nedan

OM BOTOX® VID Idiopatisk Överaktiv Blåsa

Klinisk dokumentation

BOTOX®: Statistiskt signifikanta och kvarstående förbättringar hos patienter med ÖAB

LÄS MER >

OM Idiopatisk Överaktiv Blåsa

Om Idiopatisk Överaktiv Blåsa

ÖAB symtom kan orsaka allvarliga sociala handikapp

LÄS MER >

Om Idiopatisk Överaktiv Blåsa

Många ÖAB patienter avbryter den orala behandlingen

LÄS MER >

Verkningsmekanism

Se filmen
Verkningsmekanismen för BOTOX® vid behandling av idiopatisk överaktiv blåsa

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »