Vägledning behandling

Rekommenderad nål:
Steril 25, 27 eller 30 gauge nål. Nålens längd bör bestämmas baserat på muskelns plats och djup.

Administreringsvägledning:
Elektromyografisk vägledning eller nervstimuleringstekniker kan användas för att lokalisera de berörda musklerna. Injektion på flera ställen kan göra att Botox får en bättre kontakt med muskelns innervationsområden och är särskilt användbart för större muskler.

Vägledning dosering:
Exakt dosering och antal injektionsställen anpassas till individen med hänsyn till:

  • De berörda musklernas storlek
  • Antal muskler
  • Musklernas lokalisation
  • Spasticitetens svårighetsgrad
  • Förekomst av lokal muskelsvaghet
  • Patientens svar på tidigare behandling