Spädningsinstruktioner

 

 • 1

  Dra upp natriumkloridlösning* enligt spädningstabell i en lämplig spruta.

 • 2

  Tillsätt natriumkloridlösningen* i 45 graders vinkel till injektionsflaskan. Lämna nålen i flaskan.

  Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

 • 3

  Rotera försiktigt flaskan. Skaka inte!

 • 4

  Anslut en lämplig spruta med 0,1 mL graderingar till nålen i flaskan. Dra upp önskad mängd av den beredda BOTOX-lösningen i sprutan. Lossa sprutan och anslut lämplig injektionsnål (läs mer här).

 • Av säkerhetsskäl bör den beredda BOTOX® lösningen användas omedelbart. Om det inte är möjligt att använda den beredda BOTOX® lösningen omedelbart, bör den förvaras i kylskåp vid en temperatur av 2-8° C och användas inom 24 timmar. Efter denna tid måste använda eller oanvända flaskor kasseras.

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)