Över 40 % av patienterna utvecklar spasticitet inom 6 månader efter en stroke[URB10]

Bedömd för spasticitet med hjälp av Modifierad Ashworth Skala (MAS) vid 6 månader efter stroke:

av patienterna har spasticitet
(MAS ≥1, n=211)[URB10]

av patienterna med ischemisk motorisk stroke och spasticitet utvecklar svår spasticitet (MAS ≥3) inom 6 månader[URB10]