BOTOX® är indicerat för behandling av fokal spasticitet i hand och handled, fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke[SmPC, XEO, DYS]


Majoriteten av patienter med PSS har spasticitet i både övre och nedre extremiteterna[URB10]

Study of 211 patients, 6 months after ischaemic stroke. Overall, spasticity was present in 42.6% of patients[URB10]
*Of patients with spasticity.