BOTOX®: statistisk signifikant minskning av muskeltonus vs. placebo*[KAJ10, BRA02]

Muskeltonus i handled[BRA02]
(Vecka 6, 12)

Muskeltonus i fotled[KAJ10]
(Vecka 4, 8, 12)

Muskeltonus i finger[BRA02]
(Vecka 6, 12)

Smärta i övre extremiteter[GOR04]
(Vecka 6 vs. placebo)

*BOTOX® är indicerat för behandling av fokal spasticitet i handled och hand, fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke.