BOTOX® VID Fokal spasticitet i hand, handled och fotled efter stroke

BOTOX®: statistisk signifikant minskning av muskeltonus vs. placebo*[KAJ10, BRA02]

Muskeltonus i handled[BRA02]
(Vecka 6, 12)

Muskeltonus i fotled[KAJ10]
(Vecka 4, 8, 12)

Muskeltonus i finger[BRA02]
(Vecka 6, 12)

Smärta i övre extremiteter[GOR04]
(Vecka 6 vs. placebo)

*BOTOX® är indicerat för behandling av fokal spasticitet i hand, handled- och fotled hos vuxna patienter efter stroke.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »