BOTOX® minskar symtombördan hos patienter med spasticitet i övre och nedre extremiteter[KAJ10]

av patienterna med spasticitet i övre extremitet såg en förbättring i linje med deras behandlingsmål vecka 6 (n=64)[KAJ10]

av patienterna med spasticitet i fotled upplevde en förbättring under loppet av 16 veckors behandling[WEI]