Botox® indikation:
Fokal spasticitet i hand, handled och fotled efter stroke

BOTOX® (botulinumtoxin typ A) är indicerad för behandling av:

  • Fokal spasticitet i handled och hand hos vuxna patienter efter stroke
  • Fokal spasticitet i fotleden hos vuxna patienter efter stroke