Den globala bördan av spasticitet efter stroke (PSS) fortsätter att öka. Med ökande incidens av stroke och stigande överlevnad, ökar prevalensen av PSS. Över 40 % av patienterna utvecklar spasticitet inom 6 månader efter en stroke. BOTOX® är indicerat för behandling av fokal spasticitet i hand och handled, fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke.

Behandling med BOTOX® minskar muskeltonus vs. placebo i handled fotled och finger samt smärta i övre extremiteter. BOTOX® minskar också symtombördan hos patienter med spasticitet i övre och nedre extremiteter.

FÖR REFERENSER, SE UNDER RESPEKTIVE RUBRIK NEDAN

OM BOTOX® VID Fokal spasticitet i hand och handled, fotled och fot efter stroke

Klinisk dokumentation

BOTOX® är indicerat för behandling av fokal spasticitet i hand och handled, fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke

Läs mer

Klinisk dokumentation

BOTOX®: statistisk signifikant minskning av muskeltonus vs. placebo

Läs mer

Klinisk dokumentation

BOTOX® minskar symtombördan hos patienter med spasticitet i övre och nedre extremiteter

Läs mer

OM Fokal spasticitet i hand och handled, fotled och fot efter stroke

Om Fokal spasticitet i handled och hand efter stroke

Den globala bördan av spasticitet efter stroke (PSS) fortsätter att öka

Läs mer

Om Fokal spasticitet i handled och hand efter stroke

Över 40 % av patienterna utvecklar spasticitet inom 6 månader efter en stroke

Läs mer

Verkningsmekanism

Se filmen Verkningsmekanismen för BOTOX® vid behandling av spasticitet efter stroke