Den globala bördan av spasticitet efter stroke (PSS) fortsätter att öka. Med ökande incidens av stroke och stigande överlevnad, ökar prevalensen av PSS. Över 40 % av patienterna utvecklar spasticitet inom 6 månader efter en stroke. BOTOX® är indicerat för behandling av fokal spasticitet i hand, hand- och fotled hos vuxna patienter efter stroke.

Behandling med BOTOX® minskar muskeltonus vs. placebo i handled fotled och finger samt smärta i övre extremiteter. BOTOX® minskar också symtombördan hos patienter med spasticitet i övre och nedre extremiteter.

För referenser se under respektive rubrik nedan

OM BOTOX® VID Fokal spasticitet i hand, handled och fotled efter stroke

Klinisk dokumentation

BOTOX® är indicerat för behandling av fokal spasticitet i hand, hand- och fotled hos vuxna patienter efter stroke

LÄS MER >

Klinisk dokumentation

BOTOX®: statistisk signifikant minskning av muskeltonus vs. placebo

LÄS MER >

Klinisk dokumentation

BOTOX® minskar symtombördan hos patienter med spasticitet i övre och nedre extremiteter

LÄS MER >

OM Fokal spasticitet i hand, handled och fotled efter stroke

Om Fokal spasticitet i handled och hand efter stroke

Den globala bördan av spasticitet efter stroke (PSS) fortsätter att öka

LÄS MER >

Om Fokal spasticitet i handled och hand efter stroke

Över 40 % av patienterna utvecklar spasticitet inom 6 månader efter en stroke

LÄS MER >

Verkningsmekanism

Se filmen
Verkningsmekanismen för BOTOX® vid behandling av spasticitet efter stroke

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »