Webinars

Accurate diagnosis of chronic migraine
05:18

BInjection points fot BOTOX® in chronic migraine
07:58

Effective chronic migraine consultations – improving adherence to BOTOX®
06:23

The rationale for the PREEMPT injection paradigm
06:16

AMI:s utbildningsprogram

Webinars
vänder sig till:

  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
Allergan står för arrangemanget. Resa och ev. uppehälle betalas av deltagarna själva.