Expert Speaker Roadshow

Fånga tillfället och träffa några av världens ledande specialister inom t. ex. kronisk migrän, cervikal dystoni eller spasticitet efter stroke.

 

Under 2017 har vi bl. a bjudit in Andrew Blumenfeld, Director, The Headache Center of Southern California, US Spring. Andrew är en av förgrundsgestalterna när det gäller behandling av kronisk migrän och som har utvecklat BOTOX® injektionsparadigm.

Andrew Blumenfeld kommer bl. a att berätta om sina erfarenheter av BOTOX®-behandling. I samband med hans föreläsningar arrangeras en paneldiskussion och demonstration på patient. Tider och platser för hans föreläsningar finns redovisade i separat inbjudan.

AMI:s utbildningsprogram

Expert Speaker Roadshow
vänder sig till:

  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
Allergan står för arrangemanget. Resa och ev. uppehälle betalas av deltagarna själva.