Expert meeting

Internationella möten

Allergan Medical Institute årliga internationella möte 2017 kommer i allra högsta grad bli ett interaktivt och tvärvetenskapligt event med bl.a. innovativ VR (virtuell reality) teknik, interaktiva patientfall och intressanta föreläsningar med världsledande specialister.

Nationella möten

Allergan Medical Institute arrangerar också motsvarande expertmöten på nationell nivå med inbjudna internationella specialister och ledande svenska experter.

AMI:s utbildningsprogram

Expert meeting
vänder sig till:

  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
Allergan står för arrangemanget. Resa och ev. uppehälle betalas av deltagarna själva.