Exchange

Utnyttja vårt stora kontaktnät i världen. Vi kan skräddarsy ett program som möter dina behov av träning och utbildning inom BOTOX® terapiindikationer. Det kan t.ex. handla om hjälp med att förmedla och arrangera studiebesök på någon klinik i Sverige eller internationellt.

AMI:s utbildningsprogram

Exchange
vänder sig till:

  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
Allergan står för arrangemanget. Resa och ev. uppehälle betalas av deltagarna själva.