Curriculum

Inom ramen för CURRICULUM erbjuder vi utbildningsprogram som täcker ett brett spektrum av ämnen kring BOTOX® terapiindikationer. Vi kan även arrangera lokala utbildningar efter era behov med våra tränare.

Kronisk migrän

Fördjupa dina kunskaper om kronisk migrän och behandling med BOTOX®.
Denna utbildning omfattar bl.a:

 • Att förstå sjukdomsbördan av kronisk migrän
 • Säkerställa en korrekt diagnos
 • Utvärdering av behandlingsalternativ
 • Patofysiologi och BOTOX® verkningsmekanism
 • BOTOX® klinisk data
 • BOTOX®-behandling (materialbehov, spädningsinstruktioner, beredning av injektionssprutan och injektionsparadigm enligt PREEMPT
 • Behandlingsoptimering
 • Patientfall

Spasticitet efter stroke1

Lär dig mer om BOTOX® vid behandling av spasticitet efter stroke (PSS). Denna utbildning omfattar bl.a:

 • Terapiöversikt post-stroke spasticitet
 • Anatomisk översikt
 • Utvärdera spasticitet (inklusive gång, balans och funktionshinder)
 • BOTOX® klinisk dokumentation vid PSS
 • Patientfall
 • BOTOX® injektionsprocedur
 • Behandlingsoptimering

Cervikal dystoni

Lär dig mer om BOTOX® vid behandling av cervikal dystoni (CD). Denna utbildning omfattar bl.a:

 • Terapiöversikt cervikal dystoni
 • Anatomisk översikt
 • BOTOX® klinisk dokumentation vid CD
 • Patientfall
 • BOTOX® injektionsprocedur

Idiopatisk överaktiv urinblåsa (OAB) och
Neurogen överaktiv detrusor (NDO)2


Lär dig mer om BOTOX® vid behandling av OAB och NDO. Denna utbildning omfattar bl.a:

 • Terapiöversikt överaktiv blåsa (OAB) och neurogen överaktiv detrusor (NDO)
 • Behandlingsoptimering
 • Patientfall och administration av BOTOX®
 • BOTOX® klinisk dokumentation vid OAB och NDO

1. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled hos vuxna patienter efter stroke.
2. Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros.

AMI:s utbildningsprogram

Curriculum
vänder sig till:

 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
Allergan står för arrangemanget. Resa och ev. uppehälle betalas av deltagarna själva.