Anatomy course

Kadaverträning

AMI:s workshops i anatomi riktar in sig på att fördjupa kunskaperna i relevant anatomi i syfte att kunna förfina injektionstekniken och optimera behandlingsresultaten.

Kursinnehåll:

  • Funktionell anatomi, normala och onormala mönster i spasticitet och dystoni
  • Förhållanden mellan muskelstruktur och optimala injektionsställen med BOTOX®
  • Identifiering av målmuskler med hjälp av ultraljud (hals och fokal spasticitet)
  • Träning i att använda ultraljud på ett optimalt sätt
  • Demonstration på kadaver

AMI:s utbildningsprogram

Anatomy course
vänder sig till:

  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
Allergan står för arrangemanget. Resa och ev. uppehälle betalas av deltagarna själva.