Anatomy course

Kadaverträning

AMI:s workshops i anatomi riktar in sig på att fördjupa kunskaperna i relevant anatomi i syfte att kunna förfina injektionstekniken och optimera behandlingsresultaten.

Kursinnehåll:

  • Funktionell anatomi, normala och onormala mönster i spasticitet och dystoni
  • Förhållanden mellan muskelstruktur och optimala injektionsställen med BOTOX®
  • Identifiering av målmuskler med hjälp av ultraljud (hals och fokal spasticitet)
  • Träning i att använda ultraljud på ett optimalt sätt
  • Demonstration på kadaver

AMI:s utbildningsprogram

Anatomy course
vänder sig till:

  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
Allergan står för arrangemanget. Resa och ev. uppehälle betalas av deltagarna själva.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »