Allergan Medical Institute

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer. Målsättningen med AMI är att:

  • Främja vetenskaplig kunskap och teknik
  • Utveckla och stärka klinisk spetskompetens
  • Stimulera utbyte av idéer och expertis

 

Nivåanpassade program

Våra utbildningar är nivåanpassade och bygger i huvudsak på vilken erfarenhet du har av BOTOX®-behandling.

Basic program

Vänder sig till dig som idag inte behandlar med BOTOX® men önskar få en teoretisk översikt om patienturval, injektionsteknik, behandlingsresultat mm. inom det aktuella terapiområdet.

Intermediate program

Du har erfarenhet av behandling med BOTOX® men känner att du vill utveckla din injektionsteknik och optimera behandlingsresultaten.

Advanced program

Du är en van BOTOX®-injektör och söker utbyte med andra specialistkollegor i syfte att ytterligare finslipa injektionstekniken och samtidigt få nya impulser och kunskaper för att optimera behandlingsresultaten med BOTOX®.

Översikt av AMI:s utbildningsprogram

Expert meeting

Ett forum för specialister från hela världen som ger möjligheter att diskutera patofysiologi, den kliniska betydelsen av nya rön mm. inom alla BOTOX®-indikationer.

Expert Speaker Roadshow

Erbjuder unika möjligheter att lyssna på och utbyta erfarenheter med några av världens främsta specialister på BOTOX®-behandling inom respektive indikationsområde.

CURRICULUM

Omfattar ett stort utbud av utbildningar, träningskurser och inlärningsmetoder som täcker in ett brett spektrum av ämnen inom BOTOX® terapiindikationer.

Webinars

AMI arrangerar kontinuerligt webinarier som erbjuder utmärkta möjligheter att få ta del av specialisters erfarenheter och kunskaper inom alla BOTOX® terapiindikationer.

Anatomy Course

Kurser som syftar till att öka kunskapen om relevant anatomi för att förfina injektionstekniken med BOTOX®.

Congresses

AMI organiserar egna utbildningar och föreläsningar inom ramen för internationella vetenskapliga kongresser

Exchange

Förmedlar bl. a. samarbete och utbyte med internationella kollegor för att utveckla kurser och utbildningar inom relevanta, kliniska områden på nationell nivå.