BOTOX® – Under ständig utveckling

BOTOX® - Under ständig utveckling

  • – 10 godkända indikationer hittills. Utvecklingen fortsätter med oförminskad kraft.[SmPC,DOF0048,DOF0663]
  • – Hittills har cirka 28.000 patienter deltagit i mer än 28 Fas III och IV studier*[DOF0663]

Pågående kliniska studier*[DOF0663]

*September 2016.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »