BOTOX® - Under ständig utveckling

  • – 10 godkända indikationer hittills. Utvecklingen fortsätter med oförminskad kraft.[SmPC,DOF0048,DOF0663]
  • – Hittills har cirka 28.000 patienter deltagit i mer än 28 Fas III och IV studier*[DOF0663]

Pågående kliniska studier*[DOF0663]

*September 2016.