BOTOX® – Över 4 miljoner patientår

Sedan starten 1994 har det i EU genomförts BOTOX® -behandlingar motsvarande över 4 miljoner patientexponeringsår [DOF018]

  • – BOTOX® är godkänd för fler indikationer än något annat
    botulinumtoxin*[SmPC, DYS, XEO, DOF0048]
  • – De enhetsdoser som rekommenderas för BOTOX® är inte utbytbara med andra beredningar av botulinumtoxin[KAR08, SmPC, MAR05]

*September 2016.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »