Sedan starten 1994 har det i EU genomförts BOTOX® -behandlingar motsvarande över 4 miljoner patientexponeringsår [DOF018]

  • – BOTOX® är godkänd för fler indikationer än något annat
    botulinumtoxin*[SmPC, DYS, XEO, DOF0048]
  • – De enhetsdoser som rekommenderas för BOTOX® är inte utbytbara med andra beredningar av botulinumtoxin[KAR08, SmPC, MAR05]

*September 2016.