Fler godkända indikationer än något annat botulinumtoxin[SmPC, DYS, DOF0048, XEO]


*Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i exillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. **På grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. *****Nedre extremiteterna.