Det finns bara en BOTOX®

Det finns bara en BOTOX®

  • BOTOX® skiljer sig från andra botulinumtoxiner när det gäller tillverkning, fysikalisk-kemiska egenskaper och dosering[KAR08, SmPC, MAR05, FER12, DYS, XEO]

Vi tar etisk tillverkning på största allvar

  • – Allergan var det första företaget att använda Cell Based Potency Assay (CBPA) för batch release av produkter. Med CBPA kan användningen av djur minska utan att kompromissa med känslighet, specificitet, noggrannhet och precision[DOF012, FER12]

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »