Det finns bara en BOTOX®

  • BOTOX® skiljer sig från andra botulinumtoxiner när det gäller tillverkning, fysikalisk-kemiska egenskaper och dosering[KAR08, SmPC, MAR05, FER12, DYS, XEO]

Vi tar etisk tillverkning på största allvar

  • – Allergan var det första företaget att använda Cell Based Potency Assay (CBPA) för batch release av produkter. Med CBPA kan användningen av djur minska utan att kompromissa med känslighet, specificitet, noggrannhet och precision[DOF012, FER12]