Botox®

trust your experience.

BOTOX® i mer än 25 år.[DOF0721]

Sedan lanseringen 1994, har det enbart i EU, genomförts BOTOX®-behandlingar motsvarande över 6 miljoner patientexponeringsår[DOF0048, DOF0837]

BOTOX® är under ständig utveckling för att möta dina och dina patienters förväntningar och behov.

EN FAST GRUND AV
OMFATTANDE DOKUMENTATION

BOTOX® är ett av de mest utforskade neurotoxinerna i världen[DOF0721]

Effekt- och tolerabilitetsprofil grundad på 81 randomiserade, placebokontrollerade kliniska studier[DOF0663]

Över 28.000 patienter har deltagit i mer än 28 Fas III och IV studier[DOF0663]

Mer än 3 200 artiklar om BOTOX® publicerade i vetenskapliga och medicinska tidskrifter[DOF0663]

Över 20 års klinisk erfarenhet[DOF0663]

Mer än dubbelt så många publicerade studier än något annat botulinumtoxin[DOF0721]

BOTOX®

3169* granskade studier

*Baserat på litteratursökning av granskade studier publicerade från 1990 till juli 2017.

Under ständig utveckling

Fler godkända indikationer än något annat botulinumtoxin*[DOF0423, DOF0572]

Det mest använda botulinumtoxinet i världen[DOF0159, DOF0156]

 • 1994
 • 1996
 • 1997
 • 2001
 • 2003
 • 2011
 • 2013
 • 2014
 • Blefarospasm och hemifacial spasm[DOF0048]

 • Cervikal dystoni[DOF0048]

 • Juvenil cerebral pares (fokal spasticitet i samband med dynamisk spetsfot)[DOF0048]

 • Fokal spasticitet i handled och hand efter stroke[DOF0048]

 • Axillär hyperhidros[DOF0048]

 • Kronisk migrän[DOF0048]
  Neurogen överaktiv detrusor[DOF0048]

 • Idiopatisk överaktiv urinblåsa[DOF0048]

 • Fokal spasticitet i fotled efter stroke[DOF0048]

BOTOX® ÄR INTE UTBYTBART MOT ANDRA PRODUKTER AV BOTULINUMTOXIN[BRI14, DYS, DOF0179, DOF0423, DOF0572, DOF0048]

BOTOX® skiljer sig från andra botulinumtoxiner när det gäller tillverkning, fysikalisk-kemiska egenskaper och dosering. Därför kan inte de rekommenderade enhetsdoserna för BOTOX® användas för andra produkter av botulinumtoxin.[BOT, KAR08, MAR05] Och därför finns inget godkänt definierat doseringsratio mellan botulinumtoxinerna.[BOT, DYS, XEO]

BOTOX® tillverkningsprocedur

Allergan - första företaget att använda CBPA[FER12]

Med Cell Based Potency Assay (CBPA) kan användningen av försöksdjur minska utan att kompromissa med känslighet, specificitet, noggrannhet och precision.[BRI14, XEO]

CBPA detekterar de fyra nyckelmekanismerna i bl. a presynaptiska kolinerga nervterminaler som effekten av BOTOX® är beroende av:

 • ● Receptorbindning
 • ● Translokation
 • ● Internalisering
 • ● Klyvning av SNAP25