Nyheter

Kategori - kronisk-migran

European Headache Federation (EHF) rekommenderar behandling med BOTOX® (Botulinumtoxin Typ A) vid kronisk migrän

Mot bakgrund av att förskrivningen av BOTOX vid kronisk migrän ökar stadigt såg EHF ett behov av att ta fram en uppdaterad [...]

Läs mer

Kategori - botox

Utökad indikation för BOTOX: Fokal spasticitet i foten hos vuxna patienter efter stroke

Nyhet! Sedan tidigare har BOTOX indikationen fokal spasticitet i fotleden hos vuxna patienter efter stroke. Nu har indikationen [...]

Läs mer

Kategori - botox

Det stora Migränlotteriet

Det råder stora skillnader mellan landstingen när det gäller möjlighet att få adekvat behandling vid kronisk migrän. [...]

Läs mer

Kategori - botox

Nya nationella riktlinjer för vård vid stroke

Den 28 mars publicerades slutversionen av Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för vård vid stroke. Här nedan finns en [...]

Läs mer

Kategori - ami

AMI-utbildningar om kronisk migrän och BOTOX® injektionsparadigm med Andrew Blumenfeld och nordiska föreläsare

Under mars månad arrangerade Allergan Medical Institute tre stora event i Sverige och Köpenhamn. Fokus låg på kronisk migrän [...]

Läs mer

Kategori - botox

BOTOX® PREEMPT injektionsparadigm på en ny poster

Nu kan du beställa vår nya poster som visar injektionspunkterna enlig PREEMPT vid behandling av kronisk migrän. Vår [...]

Läs mer