BOTOX® DET MEST ANVÄNDA BOTULINUMTOXINET I VÄRLDEN1,2

… och BOTOX har fler godkända indikationer än något annat botulinumtoxin*8,9. Välj och läs mer om följande indikationer: Kronisk migrän, cervikal dystoni, fokal spasticitet efter stroke, idiopatisk överaktiv blåsa, neurogen överaktiv detrusor, juvenil cerebral pares eller axillär hyperhidros.

Det stora Migränlotteriet

Det råder stora skillnader mellan landstingen när det gäller möjlighet att få adekvat behandlin...

LÄS MER >

Nya nationella riktlinjer för vård vid stroke

Den 28 mars publicerades slutversionen av Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för vård vid str...

LÄS MER >

AMI-utbildningar om kronisk migrän och BOTOX® injektionsparadigm med Andrew Blumenfeld och nordiska föreläsare

Under mars månad arrangerade Allergan Medical Institute tre stora event i Sverige och Köpenhamn. F...

LÄS MER >

juni 12, 2018

Det stora Migränlotteriet

LÄS MER >

Nyheter

Det stora Migränlotteriet

Nya nationella riktlinjer för vård vid stroke

AMI-utbildningar om kronisk migrän och BOTOX® injektionsparadigm med...

OM BOTOX®

BOTOX® är byggt på en fast grund av klinisk dokumentation med över 2,500 granskade kliniska studier och 20 års klinisk erfarenhet. Sedan starten 1994 har det i EU genomförts BOTOX®-behandlingar motsvarande över 4 miljoner patientexponeringsår.  BOTOX® är under ständig utveckling med 10 godkända indikationer hittills. Det är fler godkända indikationer än något annat botulinumtoxin. Utvecklingen fortsätter med oförminskad kraft. Hittills har cirka 28.000 patienter deltagit i mer än 28 Fas III och IV studier. BOTOX® skiljer sig från andra botulinumtoxiner när det gäller tillverkning, fysikalisk-kemiska egenskaper och dosering.

För referenser se under respektive rubrik nedan. Läs mer om BOTOX®Fass.se

BOTOX® är byggt på en fast grund av klinisk dokumentation

Med över 2,500 granskade kliniska studier och 20 års klinisk erfarenhet

LÄS MER >

BOTOX® - Över 4 miljoner patientår

Sedan 1994 har det i EU genomförts BOTOX® -behandlingar motsvarande över 4 miljoner patientexponeringsår

LÄS MER >

BOTOX® - Under ständig utveckling

Hittills har cirka 28.000 patienter deltagit i mer än 28 Fas III och IV studier

LÄS MER >

Det finns bara en BOTOX®

BOTOX® skiljer sig från andra botulinumtoxiner när det gäller tillverkning, fysikalisk-kemiska egenskaper och dosering

LÄS MER >

Fler godkända indikationer än något annat botulinumtoxin

BOTOX® är under ständig utveckling med 10 godkända indikationer hittills.

LÄS MER >

Allergan Medical Institute

AMI stärker klinisk spetskompentens

Allergan har en lång erfarenhet av att arrangera utbildningsprogram och kliniska kurser för vårdpersonal inom många terapiområden. Den erfarenheten har vi nu tagit med oss och skapat en utbildningsplattform för medicinsk lärande under namnet Allergan Medical Institute (AMI). AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

LÄS MER >

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig >

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer.

Beställ material >