BOTOX® DET MEST ANVÄNDA BOTULINUMTOXINET I VÄRLDEN[DOF0159, DOF0156]

… och BOTOX® har fler godkända indikationer än något annat botulinumtoxin.*[DOF0423, DOF0572] Välj och läs mer om följande indikationer: Kronisk migrän, cervikal dystoni, fokal spasticitet efter stroke, idiopatisk överaktiv blåsa, neurogen överaktiv detrusor, juvenil cerebral pares, axillär hyperhidros, blefarospasm och hemifacial spasm.

*Tidpunkt för första godkännandet i Europa

Om botox

BOTOX® - Det mest använda botulinumtoxinet i världen[DOF0159, DOF0156]

Sedan lanseringen 1994, har det enbart i EU, genomförts BOTOX®-behandlingar motsvarande över 6 miljoner patientexponeringsår[DOF0048, DOF0837]

Läs mer om BOTOX®

AMI

ALLERGAN MEDICAL INSTITUTE - AMI

Högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer

Läs mer om AMI

Digitalt

BOTOX® anatomi - Nu finns det en digital guide

För att logga in i appen använd följande lösenord: Allergan

Gå till app

Beställ material

BOTOX® Preempt injektionsparadigm på en ny poster

Ladda ner eller beställ material.

Läs mer

Nyheter

Kategori - kronisk-migran

European Headache Federation (EHF) rekommenderar behandling med BOTOX® (Botulinumtoxin Typ A) vid kronisk migrän

Mot bakgrund av att förskrivningen av BOTOX vid kronisk migrän ökar stadigt såg EHF ett behov av att ta fram en uppdaterad [...]

Läs mer

Kategori - botox

Utökad indikation för BOTOX: Fokal spasticitet i foten hos vuxna patienter efter stroke

Nyhet! Sedan tidigare har BOTOX indikationen fokal spasticitet i fotleden hos vuxna patienter efter stroke. Nu har indikationen [...]

Läs mer

Kategori - botox

Det stora Migränlotteriet

Det råder stora skillnader mellan landstingen när det gäller möjlighet att få adekvat behandling vid kronisk migrän. [...]

Läs mer

Verkningsmekanism - Sensorisk

Verkningsmekansim – Kronisk migrän

Verkningsmekanism - Motorisk

Verkningsmekansim – Fokal spasticitet i hand, handled och fotled efter stroke

Video - Blumenfeldt

Blumenfeldt - Effective chronic migraine consultations – improving adherence to BOTOX®

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Till anmälan