Blefaro­spasm och hemifacial spasm

OM BLEFAROSPASM

Blefarospasm, BEB (Benign essentiell blefarospasm) är en kronisk neurologisk sjukdom inom gruppen fokala dystonier. Vid BEB får patienten attacker av ofrivilliga knipningar i ögonlocksmuskulaturen och ibland i ansiktsmuskulaturen som styr mimiken.

BEB är en relativt ovanlig sjukdom med en uppskattad prevalens på ca 5/100 000 invånare. Två tredjedelar av patienterna med BEB är kvinnor.