Om Axillär Hyperhidros

Hyperhidros är ett handikappande tillstånd

Hyperhidros är ett kroniskt och handikappande tillstånd resulterande i ökad svettproduktion p g a överaktivitet i ekkrina körtlar som ansvarar för normal reglering av kroppstemperatur.

Hyperhidros har en starkt negativ påverkan på livskvaliteten som är i paritet med de svåraste psoriasis eller aknepatienterna.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »