Hyperhidros är ett handikappande tillstånd

Hyperhidros är ett kroniskt och handikappande tillstånd resulterande i ökad svettproduktion p g a överaktivitet i ekkrina körtlar som ansvarar för normal reglering av kroppstemperatur.

Hyperhidros har en starkt negativ påverkan på livskvaliteten som är i paritet med de svåraste psoriasis eller aknepatienterna.