Om Axillär Hyperhidros

Hyperhidros är ett vanligt tillstånd

Prevalens för hyperhidros är ca 3 procent och indelas i primär och sekundär form. Den primära formen är fokal, medan den sekundära kan vara generaliserad eller fokal.

Den vanligaste formen av fokal hyperhidros är axillär hyperhidros, ca 51%, följt av sulor (plantar hyperhidros), 30%, palms (palmar hyperhidros), 24% och pannan och hårbotten (kraniofaciala hyperhidros), 10%.

Axillär hyperhidros debuterar ofta i tonåren.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »