Bestående effekt[NNJ02]

Resultaten förväntas kvarstå i 4-7 månader vid svår axillär hyperhidros[SmPC]

Statistisk signifikant minskning av svettning[NNJ02]

86% minskning i absolut svettproduktion en vecka efter behandling

87% minskning fyra veckor efter behandling

75% minskning efter så långt som 16 veckor efter behandling


*p=<0,001 vs. placebo
Adapterad från Naumann & Lowe 2001