BOTOX® VID Axillär Hyperhidros

Bestående effekt[NNJ02]

Resultaten förväntas kvarstå i 4-7 månader vid svår axillär hyperhidros[SmPC]

Statistisk signifikant minskning av svettning[NNJ02]

86% minskning i absolut svettproduktion en vecka efter behandling

87% minskning fyra veckor efter behandling

75% minskning efter så långt som 16 veckor efter behandling


*p=<0,001 vs. placebo
Adapterad från Naumann & Lowe 2001

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »