BOTOX® INDIKATION:
Axillär hyperhidros

BOTOX® (botulinumtoxin typ A) är indicerat vid ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling.