Axillär Hyperhidros

Tiden har betydelse

Hyperhidros har en starkt negativ påverkan på livskvaliteten som kan vara i paritet med de svåraste psoriasis- eller aknepatienterna[LÄK11]. Hyperhidros är ett vanligt tillstånd med en prevalens på ca 3 procent. BOTOX® är indicerat vid ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Behandling med BOTOX® ger minskning av svettning som förväntas kvarstå i 4-7 månader.

För referenser se under respektive rubrik nedan

OM BOTOX® VID Axillär Hyperhidros

Klinik dokumentation

Hög respons

LÄS MER >

Klinik dokumentation

Statistisk signifikant minskning av svettning

LÄS MER >

OM Axillär Hyperhidros

Om Axillär Hyperhidros

Hyperhidros är ett handikappande tillstånd

LÄS MER >

Om Axillär Hyperhidros

Hyperhidros är ett vanligt tillstånd

LÄS MER >

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du få kontinuerlig information och nyheter om BOTOX®? I våra nyhetsbrev kan du bl. a läsa om nya publicerade studier, nya indikationer, utbildningar och mycket annat spännande som händer runt omkring BOTOX®.

Anmäl dig »

Beställ vårt patient- och informationsmaterial

Här kan du beställa vårt patient- och informationsmaterial eller ladda hem materialet som PDF-filer

Läs mer »

Allergan Medical Institute – Medical training

AMI erbjuder högklassiga och innovativa utbildningar inom de terapiområden där BOTOX® har indikationer.

Läs mer »