Hyperhidros har en starkt negativ påverkan på livskvaliteten som kan vara i paritet med de svåraste psoriasis- eller aknepatienterna[LÄK11]. Hyperhidros är ett vanligt tillstånd med en prevalens på ca 3 procent. BOTOX® är indicerat vid ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Behandling med BOTOX® ger minskning av svettning som förväntas kvarstå i 4-7 månader.

FÖR REFERENSER, SE UNDER RESPEKTIVE RUBRIK NEDAN

OM BOTOX® VID Axillär Hyperhidros

Klinik dokumentation

Hög respons

Läs mer

Klinik dokumentation

Statistisk signifikant minskning av svettning

Läs mer

OM Axillär Hyperhidros

Om Axillär Hyperhidros

Hyperhidros är ett handikappande tillstånd

Läs mer

Om Axillär Hyperhidros

Hyperhidros är ett vanligt tillstånd

Läs mer