Visste du att ...

... det finns runt 640 skelettmuskler i människokroppen.

Vad är orsaken till din spasticitet?

Spasticitet efter stroke är en vanlig komplikation, som drabbar mer än var femte patient. Oftast utvecklas spasticiteten gradvis under de första månaderna efter en stroke. För en del, som i ditt fall, orsakar spasticiteten rörelse- och funktionshinder.

Spasticitet efter stroke beror på att du fått en skada som stör hjärnans kontroll över musklernas aktivitet. De elektriska signalerna blir överaktiva och ”bombarderar” muskeln som leder till ökad spänning och förkortning av den drabbade muskeln. Den ökade muskelaktiviteten och hjärnans minskade muskelkontroll kallas spasticitet. Ju hastigare du sträcker din led, desto högre motstånd bjuder den spastiska muskeln på.