Visste du att ...

... det finns runt 640 skelettmuskler i människokroppen.

Behandlingsalternativ vid spasticitet efter stroke

Behandling av spasticitet är alltid individuell och utgår från patientens speciella behov. Ofta kombineras flera behandlingsinsatser som sjukgymnastik, arbetsterapi, läkemedel och ibland operation.

Grunden för all behandling av spasticitet är regelbundna töjningar av de spastiska musklerna och man förebygger att muskler stramas åt (s.k. kontrakturer). Övningarna kan utföras genom självhjälpsprogram och/eller med hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut, assistent och anhöriga.

Läkemedelsbehandling

Vid utbredd spasticitet (s.k. generaliserad) är det vanligt att man behandlas med muskelavslappnande läkemedel i tablettform.

Om spasticiteten är lokal (s.k.fokal spasticitet) där enstaka kroppsdelar är drabbade ges injektioner med nervblockerande läkemedel. Injektionerna underlättar fortsatt träning under ledning av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. En mer intensiv träning med bl a muskeltöjningar direkt efter injektionerna kan förstärka och förlänga effekten.