Visste du att ...

... vid normalt vätskeintag töms urinblåsan 4-7 gånger per dygn och du kissar mellan 2,5-5 dl per gång.

Behandlingsalternativ vid neurogen överaktiv blåsa

Den finns en rad olika behandlingar vid överaktiv blåsa, exempel på behandlingsalternativ är:

Blåsträning

Det går att träna urinblåsan till att klara större urinmängder innan man blir kissnödig. Oftast sker träningen med hjälp av en specialistutbildad sjuksköterska s.k. uroterapeut. Ett mål med träningen är att kunna hålla sig i minst fyra timmar åt gången.

Ren intermittent kateterisering (RIK)

RIK innebär att man själv tömmer urinblåsan med hjälp av en kateter som förs in via urinröret in i urinblåsan. Med hjälp av RIK kan blåsan tömmas helt vilket gör att risken för läckage minskar och tidsintervallet till nästa gång du känner dig kissnödig ökar.

Läkemedelsbehandling

Exempel på läkemedel i tablettform är s.k. antikolinergika som verkar genom att urinblåsan oftast kan fyllas med större urinvolymer innan man känner sig kissnödig.

Om läkemedel i tablettform inte haft önskvärd effekt och/eller att biverkningarna har varit för besvärande brukar läkarna rekommendera nervblockerande läkemedel som injiceras i urinblåsans muskellager. Behandlingen leder till att urinblåsans ohämmade muskelsammandragningar lugnas ned. Den här effekten gör att det ständiga behovet av att kissa och problemen med urinläckage minskas.